tcsnycm16_itp_logo_cmyk_full-color_primary_horizontal

 

ZGŁOSZENIA, PŁATNOŚCI I TERMINY:

Warunkiem gwarantującym rezerwację numeru startowego jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@raz.szczecin.pl oraz wniesienie opłaty za pakiet startowy w wysokości 550 USD (lub równowartości w PLN wg średniego kursu sprzedaży z dnia wpłaty).

Liczba numerów startowych jest ograniczona.

Pozostała kwota płatna w dwóch równych ratach:

  • I rata – termin płatności do 31.05.2018
  • II rata – termin płatności do 31.07.2018

KONTO WALUTOWE $: PL 81 1050 1559 1000 0092 2560 5550 SWIFT/BIC : INGBPLPW
KONTO PL:  42 1050 1559 1000 0092 2318 3386

 

 

NYC Marathon