Uczestnicy biegu 3. Maratonu Szczecińskiego w dużej mierze zdecydują o formie tego biegu (charakter trasy), a zależne to będzie od wykupionego pakietu: STANDARD, BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY.

 1. Możliwość dokonania wyboru rodzaju pakietu startowego :
 • – STANDARD (biały numer startowy)
 •      – udziału w biegu
 • – BRĄZOWY (numer startowy z brązową otoczką)
 •      – brązowy numer startowy
 •      – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER BRĄZOWY
 • – SREBRNY ( numer startowy ze srebrną otoczką)
 •      – srebrny numer startowy
 •      – koszulka techniczna FINISHER z oryginalną grafiką imprezy
 •      – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER SREBRNY
 • – ZŁOTY ( numer startowy ze złotą otoczką)
 •       – złoty numer startowy
 •      – koszulka techniczna FINISHER z oryginalną grafiką imprezy
 •       – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •       – podziękowanie imienne dla ZŁOTYCH PARTNERÓW na pamiątkowej tablicy w hali AZOTY ARENA
 •      – produkt SANPROBI ACTIVE & SPORT
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER ZŁOTY
 1. Każdy uczestnik 3. Maratonu Szczecińskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) w zależności od wyboru koloru numeru startowego

– PAKIET STANDARD – 60 zł (osoby urodzone w roku 1952 lub wcześniej mogą skorzystać z opłaty startowej w wysokości 25 zł)

– PAKIET BRĄZOWY – 90 zł

– PAKIET SREBRNY – 120 zł

– PAKIET ZŁOTY – 160 zł

– w biurze zawodów – 30 dostępnych PAKIETÓW STANDARD – opłata 100zł,

– Opcja z PASTA PARTY – płatna dodatkowo 10 zł.

– możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym KUBKIEM. Koszt: opłata startowa powiększona o opłatę dodatkową 20 zł

– UWAGA! Osoby urodzone w roku 1952 lub wcześniej mogą skorzystać z opłaty startowej w wysokości 25 zł (PAKIET STANDARD). Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 16 czerwca 2017 r. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w rozdziale VIII, punkt 2

– Część opłat startowych z pakietów BRĄZOWY, SREBRNY I ZŁOTY zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wytyczenia i zabezpieczenia trasy Maratonu.

 1. Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „ZAPŁAĆ”. Firmą obsługującą jest e-card.
 2. Dowodem prawidłowo dokonanej płatności jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia przelewu bankowego z winy banku.
 4. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej opłaty startowej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać opłaty startowej w imieniu innych Uczestników Maratonu.
 6. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu.
 7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@maratonszczecinski.pl  podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
 8. W przypadku odwołania Maratonu z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz Uczestnika.